You are here:

โปรแกรมเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าอนุบาล

E-mail Print PDF

โปรแกรมเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าอนุบาล  อายุ 2-3 ปี

นอกจากการเรียนรู้โดยผ่านการเล่นแล้ว ทาง โมสท์ เนอสเซอรี่ยังมี
วัตถุประสงค์จะเตรียมความพร้อมให้น้องๆอายุ 2-3 ปี ได้รู้โดย
สอนแทรกผ่านการเล่นในทุกๆ วันละเล็กละน้อย ให้การเรียนรู้
เป็นไปแบบธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน น้องๆจะ

เรียนรู้
รู้จักตนเอง รู้จักชื่อ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว คนใกล้ชิด มารยาทเบื้องต้น
อวัยวะของร่างกาย
รู้จักสี
รู้จักเปรียบเทียบ เช่น สูง-ต่ำ  มากกว่า- น้อยกว่า  อ้วน – ผอม
รู้จักรูปทรงต่างๆ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

สุขลักษณะ ความสะอาด
รู้จักรักษาความสะอาด อาบน้ำ  สระผม  ล้างมือ  แปรงฟัน

ช่วยเหลือตนเองได้
ใส่เสื้อ / กางเกงเอง
รับประทานอาหารเอง
บอก หรือสามารถเข้าห้องน้ำเอง

ช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้บ้าง
รดน้ำต้นไม้
ตากผ้า
กวาดบ้าน

กิจกรรมเพื่อร่างกายแข็งแรง และฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัวและสติปัญญา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือ การลากเส้นตามเส้นปะ  การนวด ปั้นแป้งโดว์
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การปีนป่าย กระโดด วิ่ง เล่น โดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
ทางสติปัญญา ได้ฝึกสมอง โดยการเล่นเกมการศึกษา จับคู่ ต่อบล็อก
วาดภาพ ระบายสี

Last Updated ( Wednesday, 06 April 2011 02:25 )